tartan zemin kaplama izmir

Tartan zemin kaplamalar覺 ve genel 繹zellikleri

Tartan zemin kaplama; yumuakl覺k ve estetik istenen t羹m mekanlara uygulanan gran羹l ve polimer malzemelerden yap覺lan kau癟uk esasl覺 kaplamad覺r. Tartan zemin ya da tartan pist kaplamalar emici 繹zellikte s羹spansiyon 繹zelliine sahip, istenilen renk ve desende, a覺nma direnci y羹ksek renk atmaya kar覺 anti oksidantlarla desteklenmi, a癟覺k hava artlar覺na uygun esnek yap覺da kaplamalard覺r. KULLANIM ALANLARI Kullan覺m alanlar覺 kou yollar覺, 癟ocuk oyun alanlar覺, parklar, havuz kenarlar覺 ve spor alanlar覺 (Basketbol, voleybol, futbol ve tenis sahalar覺 ) a癟覺k ve kapal覺 alanlar, hayvan altl覺klar覺, at haralar覺n覺n i癟ine ve altlar覺na kullan覺lmaktad覺r.

EPDM Tartan Zemin Kaplama zellikleri Nelerdir?

Kanserojen etkisinin olmay覺覺, organik oluu kullan覺m覺 a癟覺s覺ndan b羹y羹k avantajd覺r. Yap覺s覺 tanecikli olduu i癟in kayd覺rma gibi olumsuz bir 繹zellii yoktur. Su birikmez.
ocuk oyun bah癟eleri, spor alanlar覺 gibi yerlerde kullan覺lmas覺n覺n nedeni d羹me sonucu oluacak riskleri olmamas覺d覺r.
Binalarda kullan覺m nedeninin 繹nemi ses ge癟irmez olmas覺ndand覺r. Bu y羹zden hastanelerde de kullan覺l覺r.
Zemin kal覺nl覺覺 13mm. dir.
S覺cak ve souk havalardan etkilenmez. Bundan dolay覺 kullan覺m覺 uzun s羹relidir.
Uluslararas覺 Federasyon Birliinin onaylad覺覺 bir malzemedir.
Uluslararas覺 atletizm turnuvalar覺nda kullan覺l覺r.
ocuk oyun bah癟elerinde ve y羹r羹y羹 yolar覺nda D繹kme Kau癟uk Zemin Kaplama ilemi yap覺l覺r. Bunu yaparken SBR Kau癟uk gran羹l PU balay覺c覺 ile kar覺t覺r覺l覺r. Bu kar覺覺m yap覺l覺rken 繹zel toz boya kullan覺larak renkler elde edilir. Kal覺nl覺k ise m羹terinin tercihine g繹re uzmanlar tar覺ndan g繹r羹 al覺narak istenilen 繹l癟羹de yap覺l覺r.

Temizlii 癟ok kolay olduu i癟in tercih edilir.

Tartan Zemin Kaplama Nedir?

Tartan Zemin Kaplama gran羹l ve polimer malzemeden yap覺lm覺, emici 繹zellikte s羹spansiyon yap覺s覺na sahip kau癟uk kaplamad覺r. Bir dier ad覺 Tartan Pist Kaplamad覺r. Yani iki katmandan oluur; Bunlar su ge癟irmez 繹zellie sahip EPDM ve SBR gibi malzeme kullan覺lmas覺ndand覺r. Alt k覺sm覺na siyah SBR 羹st k覺sm覺na da renkli EPDM uygulan覺r. Yap覺l覺rken 繹nce beton at覺l覺r. Ard覺ndan ince m覺c覺r d繹enir. Sonra asfalt veya beton at覺l覺pTartan Zemin uygulan覺p Finicher denilen makinayla yap覺lan s覺cak d繹k羹m olmas覺ndan dolay覺 soumaya b覺rak覺l覺r.

Tartan Zemin Kaplama Kullan覺m Alanlar覺 Nelerdir?

At haralar覺nda, 癟ocuk oyun bah癟elerinde, a癟覺k ve kapal覺 spor salonlar覺nda, havuz kenarlar覺nda, parklarda ve y羹r羹y羹 parkurlar覺nda, hayvan altl覺klar覺nda, atletizm pistlerinde kullan覺l覺r. Ayn覺 zamanda farkl覺 renk se癟enekleri olduu i癟in irketlerin amblemleri i癟in, belediye logolar覺 i癟in ve spor kl羹pleri logolar覺 i癟in kullan覺l覺r. ekilleri kelebek, kalp gibi bi癟imleri vard覺r. Bunu nedeni Tartan Zemin Kaplama b羹t羹n halinde g繹r羹l羹r ve derzleri yoktur.

EPDM Tartan Zemin Tartan Pist Kaplamas覺 D繹kme Kau癟uk Uygulamas覺 eitleri Var M覺

Evet var. Sprey sistemli, Sandwich sistemli, Fulpoli羹retan sistemli olarak 癟eitleri bulunur. Bu 癟eitlerin kullan覺m alanlar覺 farkl覺d覺r. rnein Spray sistemli olan kaplama amat繹r m羹sabakalarda, antrenman alanlar覺nda, y羹r羹me yollar覺nda vs. kullan覺l覺r. Sandwich sistemli Uluslararas覺 m羹sabakalarda kullan覺l覺r. Sandwich sistemli ve Fulpoli羹retan sistemli kaplama ise Uluslararas覺 m羹sabakalarda kullan覺lan ideal atletizm pisti kaplamas覺d覺r.