epdm zemin kaplama

EPDM Ve SBR D繹kme Kau癟uk Nedir?

EPDM ve SBR D繹kme Kau癟uk DIN 18035 normuna uygun bir kaplama sistemidir.

EPDM Ve SBR D繹kme Kau癟uk Nas覺l Uygulan覺r?

EPDM ve SBR D繹kme Kau癟uk i癟in nce beton uygulamas覺 yap覺l覺r. Beton zemin iyice temizlendikten sonra primer astar yap覺l覺r. Bu bir kat uygulan覺r. B繹ylece SBR kau癟uk 羹r羹n羹 birbirine s覺k覺ca balanmas覺 kolay olur. Daha sonra mikserle SBR kau癟uk gran羹ller ve poli羹retan BINDER kar覺t覺r覺l覺r. Bu ilem istenilen kal覺nl覺kta olur. K羹rleme s羹resi ortalama 12 saattir. Bu EPDM ve SBR D繹kme Kau癟uk uygulamas覺 癟eitli renklerde ve desenlerdedir. 襤lk katman SBR kau癟uk gran羹llerinden elde edilir. Sonra da ikinci katman ise istenen renkte EPDM gran羹lleriyle yine PU balay覺c覺larla d繹k羹lerek haz覺rlan覺r ve sistem tamamlan覺r.

EPDM Ve SBR D繹kme Kau癟uk Kullan覺m Alanlar覺 Nelerdir?

EPDM ve SBR D繹kme Kau癟uk Kapal覺 spor salonu zeminlerinde, D覺 saha spor zeminlerinde, Tartan pist zeminlerinde, Y羹r羹y羹 yollar覺nda, ocuk oyun alanlar覺nda, Fitness alanlar覺nda, At padoklar覺nda, Besi 癟iftliklerinde, Bisiklet yollar覺nda, Paten kayma alanlar覺nda ve Rekreasyon alanlar覺nda kullan覺lmaktad覺r.

EPDM D繹kme Kau癟uk zellikleri Nelerdir?

 • EPDM ve SBR D繹kme Kau癟uk bir癟ok 繹zelliklere sahiptir.
 • Olduk癟a zarif, estetik g繹r羹n羹ml羹d羹r.
 • Direnci fazla olan bir 羹r羹nd羹r.
 • Kolay y覺pranmaz. Dayan覺kl覺d覺r.
 • Renk se癟enekleri 癟ok fazlad覺r.
 • EPDM ve SBR D繹kme Kau癟uk i癟yap覺lar覺nda da kullan覺lan ayn覺 rengi ihtiva eder. Zamanla renklerde kaybolma olmaz.
 • al覺mada istenilen desen 癟al覺mas覺 yap覺labilir
 • Yekparedir. Yani tek par癟ad覺r. Tek par癟a olmas覺ndan dolay覺 temizlii pratik ve kolayd覺r.
 • EPDM ve SBR D繹kme Kau癟uk G繹zenekli bir yap覺s覺 vard覺r. Bu y羹zden 羹zerinde su tutmaz ve yamur sonras覺 aktivitelerin yap覺lmas覺 kolayd覺r. Kendini temizleme 繹zelliine sahiptir.
 • Darbelere kar覺 esnek ve yumuak 繹zellii vard覺r; D羹me gibi durumlarda beden zarar g繹rmez. Mod羹ler kau癟uklara g繹re daha esnek ve yumuakt覺r.
 • EPDM ve SBR D繹kme Kau癟uk UV 覺覺nlar覺na kar覺 dayan覺kl覺d覺r.
 • EPDM ve SBR D繹kme Kau癟uk Bakteri 羹retmeyen sal覺kl覺 bir 羹r羹nd羹r.
 • Zemine bal覺 olarak Finisher ya da elle uygulama yap覺l覺r. EPDM ve SBR D繹kme Kau癟uk Deneyimli uzman kiilerce yap覺lmal覺d覺r.
 • Bak覺m kolayl覺覺 , Ek yap覺labilme ,Birletirilebilir tipik ekil , Malzeme alev al覺c覺 deildir ,Ses ve 覺s覺 izolasyonu salar Uzun 繹m羹rl羹d羹r ,Eklem ve balar覺 korur ,Kaymaya kar覺 koruyucudur ,Her t羹rl羹 hava koulunda kullan覺ma uygundur Sert d羹羹lerde darbe emici g繹rev yapar.